Om oss

Kort historik

Vi är miljödiplomerade, läs mer…

Historik, en uppsats av studenter från SLU 1999

Flora firar 50 år 1982 – historik och framtidsblickar (pdf 6,8 MB)

Bilder
Rosenvägen, Floravägen, Linneavägen,
Viol- och Hallonvägen, Pion- och Liljevägen

Flora-Linnea koloniträdgårdsförening finns i Uppsala i stadsdelen Fålhagen, öster om stadens centrum. Området omgärdas av gatorna Smedsbylegatan, Furugatan och Vallbygatan.

Föreningen Flora bildades den 23 April 1932 efter ett beslut i stadsfullmäktige efter en motion från Tycho Hedén. Ett markområde på knappt 13 000 kvm stort avsattes för ett 30-tal lotter. Det var Floravägen med början lott 1-30. Linnea började sedan bebyggas 1941, utökningar sedan 1942 och senast 1984. Föreningens totala markarea är ca 45 000 kvm, varav ca 34 000 kvm är lotter och resten parkmark. Området består av 103 kolonilotter med en ungefärlig storlek på 300-400 kvm per lott. Stugorna får max vara 20 kvm men kan ha förråd/friggebod bredvid.

Marken ägs av Uppsala kommun och arrenderas av föreningen.

Flora-Linnea koloniträdgårdsförening är en ideell förening och drivs av en på årsmötet vald styrelse. Kolonisterna sköter gemensamt de allmänna områdena och de gräsytor som finns.

Det finns tre gemensamma hus för service inom området. Floragården nära Furugatan är själva föreningshuset och där finns en större samlingssal med pentry som kan hyras av kolonisterna för egna fester etc. I Linneagården finns en mindre gemensam lokal samt två wc, och det tredje huset innehåller wc och dusch. Föreningen brukar ordna populära gemensamma fester för kolonisterna bl a till midsommar och på sensommaren. Loppmarknad och olika typer av aktiviteter som har med odling att göra arrangeras också. Ibland kommer skolklasser på besök liksom andra trädgårdsförbund från övriga landet och grannländer.

Föreningen firade 90 års-jubileum i Augusti 2022.

2008 spelades ett avsnitt av TV-programmet PLUS Sommar in på koloniområdet.