Välkommen till

Besök gärna vår gröna blommiga oas i maj 2022!

1/10 – 30/4
Grindarna hålls stängda

Öppettider : 1/5 – 30/9 (kl 8-20)
Grindarna kan stängas t ex vid dålig väderlek. Furugatans grind hålls öppen till 20.

Hela kalendern här…

77 olika lotter var representerade på städdagen den 17 oktober

Mycket uppskattad föreläsning av Roger Elg som inspirerade oss alla!
”Den klassiska kolonirabatten – perennernas dynamik över året”

Roger Elg, landskapsarkitekt, lärare och forskare, SLU