Vi är miljödiplomerade

Lyckad arbetsdag i backen

Koloniträdgårdsföreningen Flora-Linnéa är miljödiplomerad på bronsnivå. I år genomförs en inventering av vilka kulturarvsväxter som finns på föreningens område. Vi bygger en risgärdesgård i Backen för att ta tillvara föreningens sly med mera. På så sätt vill vi minska transporterna av trädgårdsavfall.

Det finns en stor mångfald av växter och djur på Flora-Linnéa. Genom fågelholkar och insektshotell gynnas den biologiska mångfalden. Föreningen ser trädgårdsavfall som en tillgång och alla komposterar på sina egna lotter.

För den som vill veta mer om Miljödiplomering finns information, förklaringar och tips på miljödiplomering – Koloniträdgårdsförbundet (kolonitradgardsforbundet.se)

Lyckad arbetsdag i Backen den 3 september

2022 blev vår förening åter miljödiplomerad av Koloniträdgårdsförbundet. För närvarande uppfyller vi kraven för miljödiplomering väl. Men vi har också för avsikt att förbättra vårt miljöarbete och därigenom uppnå en högre nivå på den skala som gäller för miljödiplomering. 

Ett led i vår strävan är att området Backen ska bli ett änge. Miljögruppen arrangerade därför en arbetsdag den 3/9. Drygt tio medlemmar kom väl utrustade och med glatt humör.

Arbetslaget

Efter en inledande fika skred gruppen till verket och rensade bort sly, byggde vidare på risgärdesgården och planterade flerblommande perenner i Backen. Dessutom sattes ett antal nävor längs staketet mot Vallbygatan. 

Risgärdesgård

Etablerandet av ett änge i Backen syftar till att ytterligare bidra till den biologiska mångfalden inom vår förening. Risgärdesgården är till stor nytta för pollinerande insekter och knyter dessutom an till en kulturhistorisk tradition att använda sly på ett konstruktivt sätt. 

Föreningen vill tacka de drygt tio medlemmar som deltog i denna arbetsdag. Er insats är ett värdefullt inslag i vårt fortsatta miljöarbete och bidrar även till att göra vår koloniträdgårdsförening mer attraktiv för såväl medlemmar som besökare.

Peter från lott 72 tog initiativet till att borra en stor mängd hål i den stubbe som finns på Backens krön. Ett insektshotell gör denna del av vårt område ännu mer välkomnande för pollinatörer. 

Gammal stubbe med borrhål för att fungera som insektshotell
Gammal stubbe med borrhål för att fungera som insektshotell

Efter väl förrättat arbete kunde deltagarna dra sig tillbaka och gemensamt njuta av att grilla tillsammans. Det blev en trevlig dag med ett gott resultat!

Hälsningar från Miljögruppen