Kontakt

Styrelse:

Kontakta styrelsen: info@floralinneauppsala.se

Robert Hansson, ordförande, lott 21
Anders Thenstedt, kassör, lott 7
Monica Wiklund, vice ordförande, lott 28
Katarina Norlander, sekreterare, lott 118
Anita Lundin, ledamot, lott 106
Agneta Tollin, ledamot, lott 115
Barbro Odhner, ledamot, lott 121 
Lars-Åke Dahl, suppleant, lott 49
Eva Hedberg, suppleant, lott 112

Aktivitetsgrupp:

Maj-Britt Lundberg, sammankallande, lott 60
Helena Andersson, lott 116
Yvonne Göransson, lott 24
Lisa Granefjäll, lott 113
Eva Stening, lott 61
Mikael Dahlén, lott 125

Byggrupp:

Anders Broms, sammankallande, lott 16
Clas Lindström, lott 44
Pontus Johansson, lott 66

Staketansvarig:

Kent Edin, lott 61

Flaggansvariga:

Birgitta Persson, lott 126
Mats Sjöblom, lott 50

Flora-Linneadagen:

Susanne Ekström, sammankallande, lott 104
Carin Backlund, lott 53
Gerd Olsson, lott 67
Ester Nilsson, lott 25

Föreningsvärdar/uthyrningsansvariga:

Inger Öberg, uthyrningsansvarig, sammankallande, lott 70
Carin Backlund, lott 53
Gerd Olsson, lott 67
Agneta Peterson, lott 102

Hemsida:

Anders Thenstedt, lott 7
Mikael Dahlén, lott 125

Intresselistan:

Monika Wiklund, lott 28

Grind- och låsgrupp:

Staffan Godberg, lott 57
Ulf Åsander, lott 30

Maskingrupp:

Ove Ryding, lott 20
Kent Edin, lott 61
vakant

Medlemsförteckning:

Monika Wiklund, lott 28

Miljögrupp:

Susanne Ekström, sammankallande, lott 104
Susanne Eriksson, lott 54
Kristina Brännström, lott 128
Jörgen Westlander, lott 5
Anette Nonnemark, lott 123

Mustningsgrupp:

Ester Nilsson, lott 25
Peter Friberg, lott 72
Robert Hansson, lott 21

Skötselansvariga:

Linnea södra:

Lisa Christiansson, lott 119
Kaj Kallioinen, lott 108

Backen:

Fredrik Carlsson, lott 2
Therese Pettersson, lott 2

Floragården:

Arne Eriksson, lott 58
Jörgen Lindgren, ersättare, lott 45

Studieansvarig:

Mari Bengtson, lott 5

Tillsynsansvariga:

Styrelsen

Vattengrupp:

Bengt Sandén, sammankallande, lott 68
Mats Sjöblom, lott 50
Ove Ryding, lott 20
Lara-Inge Boqvist, lott 27
Samson Arakelian, lott 59
Kent Eriksson, lott 9
Joel Pihl, lott 41