Vi är miljödiplomerade


Koloniträdgårdsföreningen Flora-Linnéa är miljödiplomerad på bronsnivå. I år genomförs en inventering av vilka kulturarvsväxter som finns på föreningens område. Vi bygger en risgärdesgård i Backen för att ta tillvara föreningens sly med mera. På så sätt vill vi minska transporterna av trädgårdsavfall.

Det finns en stor mångfald av växter och djur på Flora-Linnéa. Genom fågelholkar och insektshotell gynnas den biologiska mångfalden. Föreningen ser trädgårdsavfall som en tillgång och alla komposterar på sina egna lotter.

För den som vill veta mer om Miljödiplomering finns information, förklaringar och tips på miljödiplomering – Koloniträdgårdsförbundet (kolonitradgardsforbundet.se)