Styrelsen:
 

Robert Hansson, ordförande, lott 21

Anders Thenstedt, kassör, lott 7

Monica Wiklund, vice ordförande, lott 28

Katarina Norlander, sekreterare, lott 118

Anita Lundin, ledamot, lott 106

 

Lars-Åke Dahl, suppleant, lott 49

Eva Hedberg, suppleant, lott 112

Agneta Tollin, suppleant, lott 115

Barbro Odhner, suppleant lott 121

Kontakta styrelsen:

info@floralinneauppsala.se