Kalender 2018

Jan 16 Styrelsemöte Floragården 18:00
   
   
Feb    
   
13 Styrelsemöte Floragården 18:00
Mar 10 Årsmöteshandlingar finns tillhanda i Floragården och Linneahuset
6 Styrelsemöte Floragården 18:00
18 Årsmöte i Floragården kl 10:30
Apr    
  Årlig Underhållsinventering
21 Vårstäd + Vattenpåsläpp 09:00-11:00  Medlemsmöte 11:30 Kaffe från 11:00
Maj 1 *Grindarna normalt öppna alla dagar mellan kl. 08.00 och 20.00
   
   
Jun 6 Flora-Linneadagen
17 Syn: 10:00 - 15:00 Styrelsen går runt & synar trädgårdar och byggnader
22 Midsommarfirande
   
Jul    
   
   
Aug    
   
   
Sep   Ljusfesten
   
   
Okt 1 *1 oktober - 30 April Grindarna hålls stängda
21 Höststäd 09:00-11:00  Medlemsmöte 11:30 Kaffe från 11:00 Vattenavstängning
   
Nov    
   
   
Dec    
   
   
*) Allmänheten är välkommen att promenera på områdets gemensamma vägar när grindarna är öppna!
Våra öppettider är lite beroende av väderleken, och av att någon medlem passerat och ställt upp 
grinden under dagen!
Stora bilgrindarna hålls alltid stängda utom vid in- och utpassering!