Kalender 2021

Jan    
   
   
Feb 1 Styrelsemöte Floragården 18:30
15 Styrelsemöte Floragården 18:30
   
Mar 8 Styrelsemöte Floragården 18:30
  Styrelsemöte Floragården 18:30
   
Apr   Årlig Underhållsinventering
17 Årsmöte i Floragården
17 Vårstäd + Vattenpåsläpp 09:00-11:00  Medlem o Årsmöte 11:00
Maj 1 *Grindarna normalt öppna alla dagar mellan kl. 08.00 och 20.00
  Styrelsemöte Floragården 18:30
   
Jun   Styrelsemöte Floragården 18:30
6 Flora-Linneadagen
20 Syn: 10:00 - 15:00 Styrelsen går runt & synar trädgårdar och byggnader
25 Midsommarfirande
  Tusen Trädgårdar
Jul    
   
  Styrelsemöte Floragården 18:30
Aug   Styrelsemöte Floragården 18:30
   
   
Sep    
  Ljusfesten
  Styrelsemöte Floragården 18:30
Okt 1 *1 oktober - 30 April Grindarna hålls stängda
  Styrelsemöte Floragården 18:30
17 Höststäd 09:00-11:00  Medlemsmöte 11:30 Kaffe från 11:00 Vattenavstängning
Nov    
   
  Styrelsemöte Floragården 18:30
Dec    
   
   
*) Allmänheten är välkommen att promenera på områdets gemensamma vägar när grindarna är öppna!
Våra öppettider är lite beroende av väderleken, och av att någon medlem passerat och ställt upp 
grinden under dagen!
Stora bilgrindarna hålls alltid stängda utom vid in- och utpassering!